Biyouyumlu ve Biyobozunur Doğal Bir Polimer Olan Kitosan ve Kitosanın Diş Hekimliğinde Remineralizasyon Ajanı Olarak Kullanıldığı İlaç Taşıyıcı Sistemler: Geleneksel Derleme


Creative Commons License

Öztürk A. A., Arslan S.

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.143-156, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Chitosan is one of the most studied biomaterials in the pharmaceutical field. Biodegradability, low toxicity, good biocom- patibility, no risk of accumulation in the body, mucoadhesiveness, antioxidant, antibacterial, antifungal, wound healing, hemostatic, anti- inflammatory and anticancer properties make chitosan suitable for use in the biomedical field and pharmaceutical formulations. Al- though chitosan has proven therapeutic use in different fields of den- tistry, chitosan and its derivatives are widely used to promote the remineralization process in preventive dentistry and tissue engineer- ing, and studies on this subject continue in vitro and in vivo. Rem- ineralization is the process of giving the mineral gain in the form of hydroxyapatite to the tooth structure. Remineralizing agents create a supersaturated environment around the early lesion; thus preventing mineral loss and allowing calcium and phosphate ions to pass into empty spaces. Providing optimum dental care and treating oral and dental diseases around the world has a large share in the national economy. The treatment of oral/dental diseases is beneficial for both oral and general health and national economies. When the literature is examined, it has moved away from traditional treatment approaches and focused on new drug delivery systems such as new nanopharma- ceuticals. Within the scope of this review, firstly, information about demineralization and remineralization mechanisms is given, and then the remineralization mechanism of chitosan is explained. In the last part of the review, traditional and modern drug delivery systems in which chitosan is used as a remineralization agent in dentistry are mentioned. It is thought that this review will provide opinions to den- tists and pharmacists who are involved in research & development studies on drug delivery systems, chitosan and remineralization, as well as clinicians.

Kitosan, farmasötik alanda üzerinde en çok çalıılan biyoma- teryallerden biridir. Biyobozunurluk, düük toksisite, iyi biyouyumluluk, vücutta birikme riskinin bulunmaması, mukoadezivlik, antioksidan, antibakteriyel, antifungal, yara iyiletirici, hemostatik, antiinflamatuar ve antikanser gibi özellikler, kitosanı biyomedikal alanda ve farmasötik formülasyonlarda kullanıma uygun hâle getirmektedir. Kitosanın diş hekimliinin farklı alanlarında etkinlii kanıtlanmış tedavi amaçlı kullanımı bulunmakla beraber, kitosan ve türevlerinin, koruyucu diş hekimliinde ve doku mühendisliinde remineralizasyon sürecini tevik etmede yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu konu hakkında çalı- malar in vitro ve in vivo olarak devam etmektedir. Remineralizasyon, hidroksiapatit formundaki mineral kazancının diş yapısına kazandırılması ilemidir. Remineralizasyon ajanları, erken lezyon çevresinde aırı doymuş bir ortam yaratır; böylece mineral kaybını önler ve boş alanlara kalsiyum ve fosfat iyonlarının geçmesini salar. Dünya genelinde optimum diş bakımı salamak, aız ve diş hastalıklarını tedavi etmek ülke ekonomilerinde oldukça büyük bir paya sahiptir. Aız/diş hastalıkları- nın tedavisi, hem aız hem genel salık hem de ülke ekonomileri için faydalıdır. Literatür incelendiinde, geleneksel tedavi yaklaımlarından uzaklaıp yeni nanofarmasötikler gibi yeni ilaç taıyıcı sistemler üzerinde younlaılmıtır. Bu derleme kapsamında, öncelikle demineralizasyon, remineralizasyon mekanizmaları hakkında bilgi verilmiş olup, ardından kitosanın remineralizasyon mekanizması açıklanmıtır. Derlemenin son bölümünde ise kitosanın diş hekimliinde reminerali- zasyon ajanı olarak kullanıldıı geleneksel ve modern ilaç taıyıcı sistemlerden bahsedilmitir. Bu derlemenin ilaç taıyıcı sistemler, kitosan ve remineralizasyon hakkında aratırma & gelitirme çalımalarında bulunan diş hekimleri ve eczacılara, aynı zamanda klinisyenlere görüş sunacaı düünülmektedir.