Türkiye de Turizm Harcamaları Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi


IŞIK C.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2016 (Peer-Reviewed Journal)