Socialnaya Set Edmodo kak Alternativniy Metod Obucheniya RKİ


ŞİRAZ İ.

VI Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya internet konferenciya/ VI İnternational scientific-practical Internet-Conference, Yekaterinburg, Russia, 5 - 07 April 2017, pp.211-215

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yekaterinburg
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.211-215
  • Anadolu University Affiliated: Yes