Determination Of Biological Activity of The of Azadiracta Indica A. Juss. Grown In Somalia


Adawe A. M., DARI Y., UYSAL ÖZDEMİR Ü. D., ÖZEK T., ÖZEK G., GÜRAY T.

International Journal of Scientific Research in Chemistry, vol.7, no.2, pp.1-14, 2022 (Peer-Reviewed Journal)