The Effects of Information Technology on Library and Documentation Centers: A Review of Social, Structural, Managerial and Functional Aspects


Kurulgan M.

TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.27, no.3, pp.472-495, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.472-495
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

In the context of protecting academic and cultural heritage, the purpose of libraries and information and documentation centers is to research, document, and archive and to transfer to future generations, domestically and internationally, a society's culture. This study examines the structural, functional and administrative innovations that have resulted from the implementation of information technology (IT) in librariessince the 1990's. The study also mentions how IT can be used in an efficient way in libraries and information and documentation centers. Keywords:information technology; cultural heritage; protection of cultural heritage;intangible cultural heritage; library and information centers

Bilimsel ve kültürel mirasın korunması bağlamında kütüphane/bilgi-belge merkezlerinin amacı; yurtiçi ve dışında toplum kültürünü araştırmak, belgelemek, arşivlemek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu çalışmada, kökeni M.Ö. 3500'lü yıllara dayanan kütüphanelerin geleneksel yapıdan dijital yapıya dönüşümü kapsamında, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılan bilgi teknolojilerinin bu kurumlara yapısal, işlevsel ve yönetsel açılardan getirdiği yenilikler incelenmektedir. Çalışmada ayrıca, bilgi teknolojisinin kütüphane/bilgi-belge merkezlerinin etkin kullanımını sağlamak için alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunulmaktadır. Anahtar Sözcükler: bilgi teknolojisi; kültürel miras; kültürel mirasın korunması; somut olmayan kültürel miras; kütüphane ve bilgi-belge merkezler