Antik Edebiyattan Rusça Şiir, Roman ve Tiyatro Eseri Çevirileri1


Creative Commons License

Şener L.

SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, no.51, pp.45-64, 2024 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.21497/sefad.1343424
  • Journal Name: SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.45-64
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Translations of Poetry, Novel and Drama Works from Ancient Literature in Russia Abstract We can describe the XVIII century as the century of perception and comprehension of the Ancient Age in Russia. Aiming to establish a new European state, Peter I tries to connect Russia culturally to Antiquity on which Europe is based. One of the most important instruments for adopting the ancient culture is translation. During the XIX century, many works were translated from Ancient Greek and Roman literature. Translation activities from ancient literature continued intensively during the XVIII century, which we can define as the golden age of literary translation. Thanks to the intensive translation activities from ancient literature, Russia has had the opportunity to become a partner in the cultural heritage of Western Europe. In our study, we focused on the works translated from ancient Greek and Roman literature in Russia between the XVIII and XIX centuries in the genres of poetry, novels and drama. Thanks to intensive translation activities, Russian readers had the opportunity to become acquainted with the main poetry, novel and drama works of Ancient Greek and Roman literature. This was made possible by translators, who are famous names of Russian literature. 

XVIII. yüzyıl Rusya’da Antik Çağı algılama ve kavrama yüzyılı olarak nitelendirilebilir. Yeni bir Avrupa devleti kurma amacı güden I. Petro, Rusya’yı kültürel olarak da Avrupa’nın temelini aldığı Antikite’ye bağlamak için uğraş vermektedir. Çeviri Antik kültürü benimsemek için en önemli araçlardan biridir. XVIII. yüzyıl boyunca Antik Yunan ve Roma edebiyatından birçok eser çevrilmiştir. Antik edebiyattan yapılan çeviri faaliyetleri, edebi çevirinin altın çağı olarak tanımlanan XIX. yüzyılda da yoğun bir şekilde devam etmiştir. Antik edebiyattan yapılan çeviriler sayesinde Rusya, Batı Avrupa’nın kültürel mirasına ortak olma fırsatı yakalamıştır. Nicel araştırma tekniğin içerisinde yer alan doküman analizi yöntemi üzerine kurulu çalışmada XVIII. –XIX. yüzyıllar arasında Rusya’da Antik Yunan ve Roma edebiyatından çevrilen eserler konu alınmıştır. Araştırmanın kuramsal çerçevesi doğrultusunda XVIII. – XIX. yüzyılları arasında Rusya’da Antik Yunan ve Roma edebiyattan şiir, düzyazı ve tiyatro türünde çevrilen eserler incelenmiştir. XVIII. –XIX. yüzyıl arasında, Rus okuru yoğun çeviri faaliyetleri sayesinde Antik Yunan ve Roma edebiyatının belli başlı şiir, roman ve tiyatro eserleriyle tanışma fırsatı elde etmiştir. Bu fırsatı ona Rus edebiyatının ünlü isimleri olan çevirmenler tanımıştır. Asıl eserin özelliklerini ortaya çıkarma ve bunları aktarmaya çalışma konusunda deneyim kazanan çevirmenler, bu konuda önemli yol kat etmiştir.