Bilgi sistemleri başarısında örgütsel performansı etkileyen değişkenlerin incelenmesi


Oktal Ö., Özata F. Z.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.24, no.74, pp.86-101, 2013 (Peer-Reviewed Journal)