Satınalma Yönetiminde İşletme Tedarikçi İlişkilerinin Tekrar Satın Almadaki Rolü: İmalat Sanayiinde Nitel Bir Çalışma


Turan M. G., Uzkesici D.

Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi, vol.2, no.1, pp.59-76, 2023 (Peer-Reviewed Journal)