Sanayi İşletmelerinde Satın Alma Bölümünün Organizasyonu


KOPARAL C., TİMUR N.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, 1988 (Peer-Reviewed Journal)