Çevrimiçi Okur Yorumlarının Yarattığı Alanın Kamusal/İletişim Alanı Olarak İncelenmesi / Online Reader Comments In Public Space/Communication Field To Be Examined


Creative Commons License

Elpeze Ergeç N., Zateri İ.

ÖNERİ, vol.12, no.48, pp.269-289, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 48
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.14783/maruoneri.vi.331675
  • Journal Name: ÖNERİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.269-289
  • Anadolu University Affiliated: No

Abstract

Interactive online environments have caused innovation and change in communication types. This study was focused on entries in reader comments made for online news. The source that made the first comment in the online environments in which the entry was created, was assumed as the ini- tiator of the communication process. In the study, the sample was determined as two news in Hurriyet online news website which were about the explanations made by two political party leaders after gen- eral elections in June 7th, 2015. Findings were interpreted by analyzing this news and totally 1117 com- ments made for the news. In this context, news texts were resolved by discourse analysis and reader comments were commented by content analysis. In process of data analysis it was observed that com- ments touched upon subjects with multiple dimensions and were compiled under 34 sub headlines. It was concluded that comments have the potential of becoming public sphere so as to provide contribu- tion to democracy as far as they are free from their limitations such as accessibility and filtration. The aim of this research is to raise awareness so that the reader comments will be taken into consideration as communication field as well as being public sphere.

Keywords: Public Sphere, Reader Comments, Content Analysis, Democracy, Discourse

Etkileşimli çevrimiçi ortamlar iletişim biçimlerinde yenilik ve değişikliklere neden olmuştur. Bu çalışma çevrimiçi haberlere yapılan okur yorumlarındaki paylaşım ve etkileşime odaklanmıştır. İletinin yaratıldığı çevrimiçi ortamlarda yorumu yapan kaynağın iletişim sürecini başlattığı kabul edilmiştir. Çalışmada Hürriyet çevrimiçi haber sitesindeki 7 Haziran 2015 genel seçim sonrası, iki siyasi parti liderinin yaptığı açıklamalara ilişkin iki haber örneklem olarak belirlenmiştir. Bu haberler ve haberlere yapılan toplam 1117 okur yorumu analiz edilerek bulgular yorumlanmıştır. Çalışma hem niceliksel, hem de niteliksel bir araştırma olarak modellenmiştir. Bu kapsamda haber metinleri söylem analizi, okur yorumları ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Veri analizi sürecinde yorumların çok boyutlu konulara değindiği ve 34 alt başlıkta toplandığı bulgusu elde edilmiştir. Yorumların ulaşılabilirlik ve süzülmesi gibi sınırlılıklarından kurtulduğu düzeyde, demokrasiye katkı sunacak biçimde bir kamusal alan olma potansiyeli taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırma ile okur yorumlarının, kamusal alan olabilmesi yanında bir iletişim alanı olarak da dikkate alınmasına ilişkin farkındalık yaratılarak literatüre katkı sunulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Okur Yorumları, İçerik Analizi, Demokrasi, Söylem