Türk-Alman İşgücü Anlaşması’nın 50. Yılında Almanya’da İletişim Dili Olarak Türkçe


Gülmüş Z.

in: Türk Alman İşgücü Anlaşması’nın 50. Yılında Almanya Türkleri. T.C. Anadolu Üniversitesi yayınları no. 2581. Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi yayınları no. 3, GÜLMÜŞ ZEHRA, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.125-144, 2012

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi Basımevi
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.125-144
  • Editors: GÜLMÜŞ ZEHRA, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The Turkish-German Labor Recruitment Agreement, signed 50 years ago on October 30, 1961, brought a multidimensional aspect to the relationships between Turkey and Germany, and resulted in visible and tangible changes in German daily life. While Turkish was an almost non-existing language in Germany fifty years ago, it has unexpectedly penetrated the German social life and has been increasingly entering into the German public sphere over time. This study describes the fields where the Turkish language is used in Germany, and addresses the multidimensional discussions deriving from the use of Turkish in Germany.

Keywords: Turkish language, mother tongue, emigration, Germany, German-Turks 

50 yıl önce, 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türk-Alman İşgücü Anlaşması Türk Alman ilişkilerini çok boyutlu hale getirdiği gibi, Almanya’daki gündelik hayatın da hissedilir derecede değişmesine yol açmıştır. Türkçe 50 yıl önce Almanya’da adeta var olmayan bir dil iken, gelişen zaman zarfında beklenmedik bir şekilde Almanya’nın sosyal hayatına ve giderek artan oranda Almanya’nın kamusal alanına girmiştir. Bu çalışmada; Almanya’da Türkçenin kullanıldığı alanlar betimlenecek, bu gelişme ve uygulamalardan ortaya çıkan farklı boyutlu tartışmalar irdelenecektir.

Anahtar sözcükler: Türkçe, anadil, dış göç, Almanya, Almanya-Türkleri