Açık ve Uzaktan Öğrenenlerin 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri Düzeyleri ile Açık ve Uzaktan Eğitim Ortamlarındaki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


YILDIRIM Y., ALTINPULLUK H.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.4, pp.1253-1273, 2022 (Peer-Reviewed Journal)