The Essential Character of Foreign Element and Its Role on Trial


Creative Commons License

Aygün M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.Özel Sayı, pp.1025-1066, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: HeinOnline-Law Journal Library, TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1025-1066
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The fact that a legal dispute has foreign elements within it makes it a prerequisite for engaging international procedural law and conflicts of law depending on the disputes. Considering the court decisions made by the Court of Appeal in different times aiming to identify the foreign elements, it is clearly seen that the decisions made by trial courts are generally negligent and the judgements are reversed accordingly. In this study, it was aimed to focus on the issues related to the legal characteristics of foreign elements and their reflections on trials and verdicts and adjudications related to identification of foreign elements and as a consequence of that to make contributions to the solution of the investigated problems. 

Bir uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıması, uyuşmazlık bakımından kanunlar ihtilâfı hukuku ve milletlerarası usul hukukunun devreye girmesi için olmazsa olmazı ifade eder. Yargıtay’ın çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararlarına bakıldığında, yabancılık unsurunun tespiti noktasında, genellikle ilk derece mahkeme kararlarının hatalı olduğu, bu yönden bozma kararlarının verildiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, yabancılık unsurunun hukuki niteliği ile görünüm şekilleri; yabancılık unsurunun tespit edilmesine ilişkin yargılama faaliyeti çerçevesinde dikkate edilmesi gereken hususlar üzerinde durularak, söz konusu sorunun çözümüne yönelik katkı sunulması amaçlanmıştır.