Devlik Fenomeni ve Bedenin Sinemada Anlam Yaratım Sürecindeki Etkisi


KOCA S., ULUTAŞ S.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.325-356, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier