Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Kent ve Kır Arasındaki Dengesizlikleri Azaltmaya Yönelik Politikalar ve Uygulamalar


ÖZGÜR H., AZAKLI S.

25. Dünya Şehircilik Günü, 5. Ulusal Şehircilik Kongresi: Avrupa Birliği Süreci ve Planlama Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, Turkey, 07 November 2001, pp.207-227

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.207-227
  • Anadolu University Affiliated: No