Modanın Farklı Kümeleri: Türkiye’de Moda Yaşam Tarzları Üzerine Bir Araştırma


ÖZTAY H., ÖZTÜRK S. A.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)