Çevrimiçi Tüketici Yorumlarının İçerik Analizi Yoluyla İncelenmesi Kuşadası ndaki Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma


DOĞAN S., YÜCEL GÜNGÖR M., TANRISEVDİ A.

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)