İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ile Cari Açık Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği


ÜLGEN G., ÖZER M. O.

JOURNAL OF ACADEMIC INQUIRIES, vol.15, no.1, pp.83-112, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier