Tüketici Davranışı Perspektifinden Vekâleten Verilen Kararlar Bağlamında Sosyal Kimlik Oluşturma Süreci: Anneler Üzerine Bir Durum Çalışması


Kapusuz S., Özata F. Z.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.4, pp.1237-1272, 2023 (Peer-Reviewed Journal)