Lise Öğrencilerinin Tükenmişliğini Yordamada Yetkinlik Beklentisi, Öz Düzenleme, Sosyal Karşılaştırma ve Bilişsel Esnekliğin Rolü


SERT ÖZKAN E., ERGÜN BAŞAK B.

Anadolu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)