Diğer Yabancı Kaynaklar


Ekergil V.

in: Genel Muhasebe 2, Prof.Dr. Nurten Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.100-123, 2013

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.100-123
  • Editors: Prof.Dr. Nurten Erdoğan, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

İşletmelerin finansman ihtyaçlarını her zaman sadece girişimci veya ortakları aracılığıyla gerçekleştirmesi beklenemez. İşletmeler, sürekliliği ve büyümeyi sağ--layabilmek için dış finansman kaynakları yaratmak zorundadır. Yabancı kaynak olarak isimlendrilen bu kaynaklar, varlıkların finansmanında ya da bir borcun ödenmesinde kullanılabilir. Söz konusu yabancı kaynakların neler olduğu ve ne şekilde sınıflandırılarak muhasebeleştrilidiği önceki ünitelerde açıklanmıştı. Bu ünitede, herhangi bir ticari nedene dayanmayan, kısa veya uzun dönemde ödenmes düşünülen yabancı kaynaklar (borçlar) incelenecektr. Diğer bir değişle işletmenin mal ve ticari borçları dışındaki tüm borçları diğer yabancı kaynak-lar olarak ifade edilmektedir.