Seher Halife nin es Sabbâr Frenk İnciri Adlı Romanında Filistin Halkının Yaşadığı İkilemler


ÜYÜMEZ F. B.

FOLKLOR/EDEBIYAT: HALKBILIM, ETNOLOJI, ANTROPOLOJI, EDEBIYAT, vol.14, no.53, pp.137-148, 2008 (Peer-Reviewed Journal)