Yükseköğretimde Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Deneyimleri: Üç Devlet Üniversitesinden Bir Örnek


AKSU DÜNYA B., ŞAHİN M. D., AYBEK E. C.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.232-244, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier