BÜYÜK MAĞAZA ORGANİZASYONLARINDA PERSONEL FAALİYETLERİNİN İNSAN FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


KOPARAL C.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.7, 1989 (Peer-Reviewed Journal)