Üniversitelerde akademik etkinlik ve örgütsel davranış arasındaki ilişki


AYPAY A.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM YÖNETIMI / EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE, vol.12, no.2, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier