SENDİKALARDA KADINLARIN EKSİK TEMSİLİNİN BİR NEDENİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET: TÜRKİYE ÖRNEĞİ GENDER AS A REASON FOR THE MISSING REPRESENTATIONOF WOMEN IN UNIONS: TURKEY CASE)


ADAÇAY F. R.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.72-91, 2019 (Peer-Reviewed Journal)