THE DEVELOPMENT AND CURRENT STATE OF SLAVIC STUDIES AT THE UNIVERSITIES OF TURKEY


Creative Commons License

Şener L.

Eş zamanlı ve Art Zamanlı Dil ve Edebiyat, Krasnodar, Russia, 20 November 2023, pp.247-255

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Krasnodar
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.247-255
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

In this article the development and current status of Slavic studies at Turkish universities are analyzed. The actuality of the work is determined by the fact that it systematizes and summarizes the many years of experience in studying Slavistic in Turkish universities. The author has identified trends in the development of Slavic studies. It is shown that Russian studies are an important component of Slavic studies in the research and educational space of Turkey; it is substantiated that the state of Slavic studies in the republic differs from the state of Slavic studies in other countries, mainly by the fact that the universities do not have “purely” Slavic departments in the classical sense, since the profile of departments presents only one Slavic language and literature. The sources of research includes master’s and doctor’s degree dissertations, scientific articles, monographs, publications in journals and as well as at universities’ websites.

Keywords: Research of Slavic studies at Turkish universities , Bulgarian, Russian, Ukrainian, Polish, Macedonian, Croatian languages and literature.   

 

 

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinde Slavistik (Slavlarla ilgili) çalışmalarının gelişimi ve mevcut durumu analiz edilmektedir. Üniversitelerin Slav Dilleri ve Edebiyatı bölümlerinin (özellikle Bulgar, Rus, Ukrayna, Leh, Makedon, Hırvat dili ve edebiyatı vb.) özelliklerine, söz konusu bölümlerde Slavistik alanında yapılan bilimsel çalışmalara odaklanılmıştır. Çalışmada genel hatlarıyla Türk üniversitelerinde Slav dilleri eğitiminın özellikleri belirlenmiş, Slav Dilleri ve Edebiyatları öğretiminde uzun yıllara dayanan deneyim sistematize edilmiş ve bazı sonuçlara varılmıştır. Rus Dili ve Edebiyatının Türk üniversitelerinde Slavistik çalışmalarının ana bileşenini oluşturduğunu, bu yönüyle Türkiye’deki Slavistik çalışmalarının gelişimi ve günümüzde içinde bulunduğu durumu diğer ülkelerden farklı olduğu belirlenmiştir. Yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel makale ve kitaplar, monografyalar ve üniversitelerin web sitelerinde yer alan bilgiler çalışmanın belli-başlı araştırma kaynaklarını oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Türk üniversitelerinde Slavistik çalışmaları; Bulgar, Rus, Ukrayna, Leh, Makedon, Hırvat Dilleri ve Edebiyatları.