Türk Ceza Kanunu nda Bilişim Sistemine Girme Suçu


KARAKEHYA H.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.81, 2009 (Peer-Reviewed Journal)