Kaynak Temelli Görüş Ekseninde Örgütsel Yapı Maliyet Liderliği Stratejisi İlişkisi: Türkiye’nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Bir Araştırma


ÖZDEMİR B., TAŞCI D.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.42, pp.180-190, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier