Onuf’un Sosyal İnşacılık Anlayışı (World of Our Making)


Creative Commons License

Gökçekuyu E.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.4, pp.464-469, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nicholas Greenwood Onuf 1989 tarihinde “World of Our Making” isimli kitabını Uluslararası İlişkiler literatürüne kazandırmıştır. Türkçeye “Yaptığımız” veya “Kurduğumuz Dünya” olarak da çevirebileceğimiz bu kitap Sosyal İnşacılık (Social Constructivism) kavramını Uluslararası İlişkiler alanına taşıyan ilk isimlerden biri olarak bilinir. Okuduğum eser Routledge yayın evi tarafından 2013 tarihinde yayınlanan baskısıdır. Eserin henüz dilimize bir çevirisi bulunmamakla beraber, Onuf’u ve bu eserini tanımanın ve tanıtmanın konstrüktivizm çalışan veya çalışmak isteyen Uluslararası İlişkiler talebeleri için faydalı olacağına derinden inanıyorum. Zira Onuf alanın önde gelen diğer isimleri Friedrich Kratochwill ve Alexander Wendt’den birçok önemli noktada ayrı düşmektedir.