Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması


KÜNÜ S., BAŞAR S., BOZMA G.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.211-222, 2017 (Peer-Reviewed Journal)