Türkiye de TÜRMOB ile Birleşik Krallık ACCA da Muhasebe Meslek Mensuplarının Disiplin Süreci ve İki Birlik Arasındaki Disiplin Sürecinin Karşılaştırılması The Disciplinary Process of Accounting Professionals and Comparison of Disciplinary Process Between Two Union The ACCA in United Kingdom with TURMOB in Turkey


EKERGİL V., ÇAVUŞ G., KODALAK E.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, pp.107, 2016 (Peer-Reviewed Journal)