Örgütsel Güven Ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Üniversite Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerinde Bir Uygulama


ÜNAL M., KIREL A. Ç.

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEA SSTUDIES), vol.8, no.43, pp.443-452, 2022 (Peer-Reviewed Journal)