Popüler Edebı̇yat Dergı̇lerı̇nin Kültür Endüstrı̇si Çerçevesı̇nde Metı̇nsel Çözümlemesı̇: Ot, Kafa ve Cı̇ns Dergı̇leri Örnekleri


DAĞTAŞ E., ARSLAN M.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-33, 2021 (Peer-Reviewed Journal)