Problemı izuçeniya glagolov dvijeniya russkogo yazıka v turetskoy auditorii


AYDIN O.

I. Mejdunarodnaya Nauçnaya i Uçebno-Metodiçeskaya Konferentsiya ”Filologiya, Lingvodidaktika i Perevodovedeniye: Aktualnıye Voprosı i Tendentsii Razvitiya”, Almati, Kazakhstan, 29 - 30 January 2016, pp.250-254

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Almati
  • Country: Kazakhstan
  • Page Numbers: pp.250-254
  • Anadolu University Affiliated: Yes