Soğuk Savaş Döneminde Sovyetler Birliği'nin ABD Karşıtı Propagandasında Duygu Merkezli Dil Kullanımı


Karaca M., Çakı C., Darı A. B.

International Journal of Political Studies, vol.7, no.3, pp.1-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)