Elektronik Kütüphane Hizmetlerinin Öğretim Elemanları Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma


KURULGAN M., ÖZATA F. Z.

Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22 - 24 September 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes