Firmalarda Sahiplik Özelliklerinin Yatırım-Nakit Akışı Duyarlılıklarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği


BENLİGİRAY S., AYDIN N.

International Review of Economics and Management, vol.5, no.2, pp.39-58, 2017 (Peer-Reviewed Journal)