Unutulmaya Yüz Tutmuş Mutfak Kültürleri: Çakırözü Köyü Örneği (Cuisine Cultures Sunk into Oblivion: Example of Çakırözü Village)


ÇAKICI H. H., ZENCİR E.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.3, pp.285-297, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier