THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENE IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND ITS POSSIBLE EFFECTS ON THE PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEDURES”


Özenbaş Boydağ N., Güngör M.

ACADEMY 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND FORENSIC SCIENCES, Rome, Italy, 25 - 27 August 2023, pp.99-113

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rome
  • Country: Italy
  • Page Numbers: pp.99-113
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Yapay zekânın uygulama alanı her geçen gün artmaktadır. Bu durumlarda yapay zekânın hukuki bakımdan rolünün tespit edilmesi, ceza hukukunun bu role bakışının ele alınması çok önemlidir. Bu çalışmanın konusu, yapay zekanın ceza yargılamasında kullanılması ve bunun ceza muhakemesi ilkeleri üzerinde olası etkileridir. Yapay zekanın ceza muhakemesinde ne şekilde kullanılabileceği ve bu durumun ceza muhakemesi ilkeleri üzerine oluşturabileceği etkiler inceleme konusunu teşkil edecektir. Ceza muhakemesinde soruşturma evresinde delil elde etmede; kovuşturma evresinde ise delillerin değerlendirilmesinde olduğu gibi ceza muhakemesinde yapay zeka teknolojilerinin çeşitli amaçlarla kullanıldığı gözlenmektedir. Esasında yapay zeka teknolojilerinin getirilmesiyle birlikte ceza muhakemesi ve suçun ispatı sürecinde yapay zekanın kullanılması olasılığı da değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bir ceza davasında delil toplamada yapay zeka kullanmak durumlarında olduğu gibi yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasının ceza muhakemesi ilkeleri üzerinde olası sorunlar yaratması da mümkündür. Örneğin delillerin yapay zekayla değerlendirilmesinin, ceza yargılamasında delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesine aykırı olabileceği söylenebilir. Yapay zekanın ceza muhakemesi sürecine dahil edilmesi siber güvenlik meselesinin de önemini artırmaktadır. Benzer şekilde yapay zekanın ceza muhakemesinde kullanılması olumlu yanlarının yanında insan hakları ihlallerine de neden olabilmektedir. Çalışmada konu, ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgileri temelinde yapay zeka teknolojisinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) çerçevesinde ele alınmak suretiyle doktrindeki görüşler de değerlendirilerek ele alınacaktır. Çalışmanın pratik önemi ise ceza yargılamasında yapay zeka teknolojilerinin kullanılması ile ilgili olarak geliştirilecek mevzuat bakımından yapay zekanın ceza muhakemesi sistemine oluşturabileceği katkılar yanında olumsuz yanlarını mevzuat yapıcılar da dahil olmak üzere doktrinle paylaşma ve mevzuat geliştirme çalışmalarında bu tespitlerin kullanılabilmesine imkan sağlama noktasındadır.