Tanzimat Sonrası Osmanlı Devletinin Kamusal Cezalandırma Sisteminde Yaşanan Değişim


KARAKEHYA H.

Prof. Dr. Nevzat Toroslu'ya Armağan, 2015 (Peer-Reviewed Journal)