Sosyal Hizmet Alanında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddette Tidal Model Önerisi


KOL E., TOPGÜL S.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.4, pp.435-444, 2021 (Peer-Reviewed Journal)