Natsionalno-kulturnaya spetsifika russkogo i turetskogo yazıka v prirodno-landşaftnom kode kulturı: Doroga


SARAÇ H.

9. Medunarodnaya naucnaya konferansiya ’xxobşestva, yazık, kultura: aktualnıye problems vzaimodestviya v 21. veke, Moskva, Russia, 22 - 26 November 2014, pp.44-45

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Moskva
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.44-45
  • Anadolu University Affiliated: Yes