Havayolu İşletmelerinin Performansının Tobin q Oranı İle Ölçülmesi


KOÇYİĞİT M. M.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.44, pp.179-189, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier