THE CONTRIBUTION OF LOCAL GOVERNMENTS INLIFELONG EDUCATION for WOMEN: The Case of EskişehirTepebaşı Municipality Beldeevi


Demiray E., Candemir Ö., Terlemez M., Öztürk S., Ulutak İ.

INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE-V, Baku, Azerbaijan, 07 March 2023, pp.456-457

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.456-457
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşam boyu eğitim, bireyin yeterliklerini ve potansiyelini yaşam boyunca geliştiren ve bireyin yaşamını sürdürmesini, sosyal hayata katılımını, aktif vatandaşlığını, kişisel gelişimini, özsaygısını zenginleştiren devamlı bir süreçtir. Yaşam boyu eğitim, bireylerin yaşamı boyunca arayışında olduğu, gönüllü ve istekli olarak sürdürdüğü bir eğitimdir. Bu eğitim öğretim kurumlarında yapılan ya da bireyin yaşadığı çevresi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan öğrenmeleri, çalışma hayatında edindiği becerileri kapsamaktadır. Eğitime ve bilgiye ulaşmanın yolu sadece okul değildir. Bu süreçte bireylerin kurumlar tarafından desteklenmesi önemlidir. Bu kurumsal desteklerin başarılı örneklerinden biri de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi oluşumlarından Beldeevleridir. Beldeevi terimi ilk olarak 2001 yılında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim Parkı iş birliği ile gerçekleştirilen ve Dünya Sağlık Örgütü kapsamında değerlendirilen “Çocuk, Genç ve Yetişkin Eğitimine Destek Projesi” içinde kullanılmıştır. “Çocuk, Genç ve Yetişkin Eğitimine Destek Projesi”nin amacı; çocuk, genç ve yetişkinlere meslek kazandırmak, temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal, kültürel, sportif ve eğitime destek faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda belediyenin sağladığı olanaklarla kadınların büyük ilgi gösterdiği bir dizi eğitim çalışması sürdürülmektedir. Eskişehir ilinde Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan ve yaşam boyu eğitim kapsamında çalışan Beldeevleri sayısı gereksinimlere göre artırılmaktadır. Beldeevleri yetişkin eğitimi kapsamında meslek ve beceri edindirme kursları açmak, kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak, kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılmasını sağlamak, eğitim seminerleri düzenlemek gibi önemli bir dizi işlevi başarıyla yerine getirmektedir.Bu çalışmada; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Beldeevlerinin kadınlara sunduğu olanaklar eğitim verdiği alanlar, örgüt yapısı, eğitmen ve kursiyerlerin genel profili yer alacaktır.

Anahtar Sözcükler: Yaşam boyu eğitim, kadın eğitimi, yerel yönetimler, Beldeevi