Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılık düzeylerinin mekânsal analizi


ER F.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAD, vol.4, no.2, pp.199-210, 2018 (Peer-Reviewed Journal)