İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi1


KAVRAYICI C., AĞAOĞLU E.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.9, no.2, pp.484-520, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier