Ekonomik Özgürlük ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: MINT Ülkelerinden Kanıtlar


Creative Commons License

Özer M. O.

Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 10 - 11 September 2022, pp.618-627

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.618-627
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Toplumu oluşturan bireylerin özgür olması, büyük ölçüde ekonomik ve siyasal özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Ekonomik özgürlük, siyasal özgürlüğün sağlanması için gerekli olan bir araç olmasının yanı sıra bireysel özgürlüğün sağlanması için ulaşılması gereken bir amaç olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etmesi nedeniyle bireysel ve toplumsal refah seviyesinin arttırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması, iktisadi özgürlüğün ve refahın arttırılması için uygulanacak politikaların belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada 1995-2020 yılları arasında MINT ülkelerinde (Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye) ekonomik özgürlük ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki kesirli frekanslı Fourier panel eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar, tüm ülkelerde ekonomik özgürlüğün ekonomik büyümeyi etkilediğini göstermektedir. Söz konusu ülkelerin ekonomik özgürlük endeksinde ortaya çıkan % 1’lik artış uzun dönemde ekonomik büyümenin Meksika’da % 0.58, Nijerya’da % 4.04, Türkiye’de % 2.66 artmasına yol açmaktadır. Endonezya için tahmin edilen katsayı ise istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar aynı zamanda Meksika hariç tüm ülkelerde ekonomik büyümenin ekonomik özgürlüğü teşvik ettiğine işaret etmektedir. Buna göre ekonomik büyümede ortaya çıkan % 1’lik artış uzun dönemde ekonomik özgürlük endeksinin Endonezya’da % 0.26, Nijerya’da % 0.17, Türkiye’de % 0.27 artmasını sağlamaktadır. Panel boyutunda ise uzun dönemde değişkenler arasında karşılıklı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, ekonomik özgürlük endeksinde görülen % 1’lik bir artış ekonomik büyümenin % 1.84, ekonomik büyümede görülen % 1’lik bir artış ise ekonomik özgürlük endeksinin % 0.29 artmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak, MINT ülkelerinde ekonomik özgürlük ve büyüme arasında sıkı bir ilişki olduğunu ifade etmek mümkündür.