Trametes versicolor ile Zn (II), Cd (II) ve Hg (II) Metal İyonlarının Biyosorpsiyonu


TUNALI Y., ARICA M. Y., BEKTAŞ S., GENÇ Ö., ŞATIROĞLU N.

XV. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-S41, İstanbul, (2001), Turkey, 4 - 07 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: No