Danışmanlık Tedbiri Alan Çocuklar İle Suça Sürüklenme Riski Bulunan Çocukların Kişisel ve Sosyal Değişkenler Açısından Karşılaştırılması (Comparıson of Chıldren Receıvıng Counselıng and Chıldren at Rısk of Crıme Accordıng to Theır Personal and Socıal Varıables)


BAYOĞLU F., ALVER B.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL), vol.4, no.35, pp.665-678, 2016 (Peer-Reviewed Journal)